4 สัญญาณเตือน ว่าใบชาของเรานั้นหมดอายุไปแล้ว

วิธีดูว่าใบชาหมดอายุแล้วหรือยัง

4 สัญญาณเตือน ว่าใบชาของเรานั้นหมดอายุไปแล้ว

หากคุณไม่รู้ว่าชาของคุณนั้นหมดอายุไปแล้วหรือยัง ? เรามีบทความ ( 4 สัญญาณเตือน ว่าใบชาของเรานั้นหมดอายุไปแล้ว ) ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เคยพบปัญหา ชาหมดอายุไป แต่ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่หรือหลาย ๆ ร้านที่ ซื้อชามาตุนไม่โดยไม่ได้รับวันหมดอายุของชา

4 สัญญาเตือน

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าชาของคุณนั้นหมดอายุแล้ว ? ชาแต่ละชนิดนั้นเมื่อหมดอายุจะมีรสชาติต่างกันหรือไม่ แต่ฉันว่าคุณไม่จำเป็นต้องชิมมันหรอก แค่คุณนั้น อ่าน 4 ข้อที่ฉันเตรียมมาให้คุณดังต่อไปนี้

1. สังเกตจากกลิ่นเมื่อเปิดกระปุกชา

4 สัญญาเตือน

นี่คือสัญญาณเตือนแรกที่รู้ว่าชาหมดอายุที่ชัดเจนที่สุด แต่บางคนนั้นก็เพิกเฉย “ นึกว่าชาที่ทิ้งไว้นาน ๆ ก็จะเป็นแบบนี้” ซึ่งกลิ่นฉุนที่ว่า เกิดจากความชื้นต่าง ๆ เข้าไปในตัวชาร่วมถึงอากาศ และปล่อยที่ไว้เป็นเวลาหลาย ๆ เดือนหรือ หลาย ๆ ปี ทำให้ใบชามีความชื้นสะสม ทำให้ใบชามีกลิ่นเหม็นอับหรือกลิ่นฉุน ซึ่งมีคนในบางกรณีจะไม่ได้กลิ่นของชา เช่น คนที่เป็นหวัน หรือคนที่สูบบุรี่จัด พวกเขาจะไม่ได้กลิ่นเหล่านี้ แต่นอกจากกลิ่นยังมีข้อสังเกตอื่น ๆ อีก คนที่เป็นหวันหรือสูบบรี่จัด หรือกรณีอื่น ๆ สามารถอ่านในข้อต่อไปได้

2. หากพบเชื้อราในใบชาแสดงว่าใบชาหมดอายุไปแล้ว แม้ว่าจะเป็นเพียงไม่กี่ใบก็ตาม

นี่เป็นอีกสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดวัน ไม่ใช่กลิ่นที่รุนแรง แต่ยังมีเชื้อราที่เกิดขึ้นภายในกระปุกชา แม้ว่าในใบชาไม่มีสารจุลินทรีย์ก็ตาม เพาะว่าในกระปุกชานั้นมีความชื้นอยู่ด้วย และ ทำให้เกิดเชื้อราใบชาขึ้น ถึงจะมีแค่ไม่กี่ใบที่เป็นเชื้อรา และ คุณอาจจะคิดว่า “แค่หยิบออกไปทิ้งก็ได้ไม่เห็นยาก” คุณคิดผิดแล้ว เชื้อรานั้นจะย้ายจะใบหนึ่งไปสู่อีกใยได้ง่ายและรวดเร็ว และคุณไม่สามารถนำมันออกจากใบชาได้ แล้วยิ่งใบชาด้านบนมีเชื้อรามากเท่าไหร่ ใบชาที่อยู่ข้างล่างของกระปุกก็จะติดเชื้อราจากเชื้อราที่ติดอยู่กับใบชาด้านบน

3. รสชาติและกลิ่นของชานั้นจะหายไป

4 สัญญาเตือน

การชิมชาที่หมดอายุแล้วนั้น มันก็ยังไงอยู่ แต่ชาบางชนิดนั้นมันไม่สามารถเช็คจากกลิ่นหรือเชื้อราได้ จึงจำเป็นต้องชิมเพื่อทดสอบว่าใบชาของคุณนั้นหมดอายุไปแล้วหรือยัง และ ใบชาที่หมดอายุแล้วไม่มีรสชาติและกลิ่นของชา หรือ มีน้อยกว่าใบชาที่ไม่หมดอายุอย่างมาก แต่ใบชาบางชนิดอาจจะเปรี้ยวเหมือนกับน้ำหมักเลยก็ได้ และหากต้องชิมชาที่ไม่รู้ว่าหมดอายุแล้วนานแล้วหรือยังนั้นควรชิมในปริมาณน้อย ๆ เพราะว่าอาจจะมีผลเสียแก่ร่างกายได้ แต่ชาที่มีรสชาติจืดก็ไม่ได้หมายความมาหมดอายุแล้ว ยังมีสาเหตุที่ทำให้ชามีรสชาติและกลิ่นที่อ่อนกว่าปกติมีหลายปัจจัย คือ การปิดฝาไม่สนิด หรือที่ใบชานั้นโดยแสงแดด ร่วมไปถึงได้รับความร้อนมาก ๆ ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ชามีรสชาติจืด และไม่มีกลิ่น หรือกลิ่นน้อยมาก

4. เมื่อใบชาสัมผัสกับอากาศหลังการแกะ จะมีอายุน้อยกว่า 3 ปี หรือบางชนิดอาจจะมากกว่านี้

หากคุณเปิดซองชาแล้วให้คุณจดบันทึกวันเปิดซอง แล้วเริ่มทำการนับถอยลังวันหมดอายุของชาแต่ละชนิดนั้น ซึ่ฃชาส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน 2 ปี และชาที่มีอายุที่น้อยที่สุดคือ ชาเขียว มีอายุไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้ามีกล่องชาหรือถุงชา ยังคงปิดสนิด ชาบางชนิดอาจจะอยู่ได้นานถึง 4 ปี เลยก็ได้

สรุปสั้นๆ ก็คือ สังเกตจากกลิ่นที่เปลี่ยนไปของชา และสังเกตเชื้อราที่ใบชา หรือ ทั้งสองที่ว่ามามีความเป็นปกติ ต้องลองชงทดสอบดูว่ามีรสชาตอจืด กว่าเดิม หรือ เปรี้ยวกว่าเดิมไหม และสุดท้าย ให้ดูจากวันที่เปิดถุงหรือวันที่ซื้อมา

บทความแนะนำ

Blue mo cha tea เป็น โรง งาน ผลิต ชา เขียว ชา ไทย ชา ไต้ หวัน กา แฟ ระ ดับ มาตร ฐาน โดย ทาง เรา ให้ บริ การ รับ ผลิต ชา OEM ซึ่ง มี ใบ ชา และ วัตถุ ดิบ มาก กว่า 24 ชนิด ให้ ลูก ค้า ได้ เลือก สรร ตาม ความ พึง พอ ใจ มี ทั้ง ผง ชา เขียว ชา ไทย หรือ จะ เป็น ชา ไต้ หวัน สำ หรับ ร้าน ค้า แฟรน ไชส์ ที่ ต้อง การ วัตถุ ดิบ สำ หรับ ชง เครื่อง ดื่ม เป็น จำ นวน มาก ที่ สำ คัญ นอก จาก ชนิด ใบ ชา ของ โรง งาน ชา Blue mo cha tea จะ มี ความ หลาก หลาย แล้ว ใบ ชา แต่ ละ ชนิด ยัง มี ระ ดับ ความ เข้ม ข้น หลาย ระ ดับ ให้ เลือก อีก ด้วย ซึ่ง แต่ ละ ระ ดับ เมื่อ นำ มา ชง เครื่อง ดื่ม จะ ให้ รส ชาติ ความ เข้ม ข้น และ สูตร ที่ แตก ต่าง อีก ด้วย ซึ่ง แต่ ละ ระ ดับ เมื่อ นำ มา ชง เครื่อง ดื่ม จะ ให้ รส ชาติ ความ เข้ม ข้น และ สูตร ที่ แตก ต่าง

Related